ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය

Workshop for promoting implementation of eGovernment policy in Government institutions

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය

A workshop on eGovernment policy that was presented to the cabinet by President Mahinda Rajapaksa and approved by the Cabinet recently will be held at Water's Edge, Colombo from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. tmorrow.
Conducted to promote the implementation of the eGovernment policy by Government institutions, this workshop will be attended by the Heads of Departments and Statutory Bodies and the Chief Innovative Officers in these institutions.
Presidential Secretary Lalith Weeratunga will be the Chief Guest at this workshop on the policy prepared for making the benefits of ICT reach the people by ensuring consistency and adherence. This workshop is one of the many that will be organised for promoting the implementation of the policy.
The policy aims at achieving overall development within Government organisations and delivery of Government services. Entitled 'Policy and Procedures for ICT Usage in Government (eGovernment Policy)' the document was prepared by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA) as mandated by the ICT Act No. 33 of 2008.
The act had empowered ICTA to submit recommendations to the Inter-Ministerial Committee for formulating the National Policy Framework for submission to the Cabinet of Ministers for their approval.
Among the objectives of the document running into 32-pages in hard copy format and available also as a PDF soft copy at www.icta.lk is to ensure consistency in ICT activities and practices in Government organisations island-wide.
In other words these policies and procedures should be followed by all Government organisations, Ministries, Government Departments, Provincial Councils, District Secretariats, and Divisional Secretariats and Local Authorities, Government Corporations, Statutory Bodies and companies fully owned by Government. It is mandatory that the policy is adopted by each Government organisation and customised if necessary.

තව දුරටත් කියවන්න...
 

ICTA-British Council Library World Book Day Disseminates Information oOn ICT Dividends using fun and fantasy

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය

 The Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA) partnered with the British Council Library, Colombo in celebrating the World Book Day last Saturday (6). 

Amidst fun and fantasy with interactive story telling for young learners, treasure hunt for adults and opportunities for walking away with gifts at the end of fantasy dressing up like a favourite character in a book and competitions including magic balloons  organised by BCL, the ICTA team made its own offers to the visitors to the Global Book Day.

What the ICTA team offered was also fun. You just dial 1919 using any phone within 8.00 a.m. and 8 .00 p.m. and you ‘walk’ away with a ‘gift’ – being informed in a courteous manner of the Government Institution that should be contacted for solving your problem. That is only one of the many ways the dividends of ICT are carried to the people, especially the less privileged put in place under the guidance of President Mahinda Rajapaksa.  Services and facilities they talked  about besides the Government Information Centre (GIC) more popularly known as 1919, included the Lanka Government Network,  eRevenue Licence, and the 600 Nenasalas set up island-wide with facilities for internet, email etc. similar to those available at the British Council Library, though in a les cozy way. 

තව දුරටත් කියවන්න...
 

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මේත් තොරතුරු තාක්ෂණයට මුල් තැන

ඊ-තැපැල මුද්‍රණය

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතාවට ඉදිරිපත් කල සිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය වන ‘මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම’ තුළද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට  ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දීම විශේෂත්වයකි.
 ජාතික සංවර්ධනය සදහා තොරතුරු තාක්ෂණය ප්‍රායෝගිකව ලබා ගන්නා අන්දම ‘මහින්ද චින්තන’ ඉදිරි දැක්ම තුළ විශ්ලේෂනාත්මකව ඉදිරිපත් කොට තිබේ.
 විශේෂයෙන් පාසැල් හැර යන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ හා ඒ ආශ්‍රිත රැකියා සදහා නැඹුරු කෙරෙන වැඩසටහන් ගැන කරුණු ඊට ඇතුලත් වන අතරම ඒ සදහා නවතම වැඩසටහනක් e- liFe නමින් නැණසල සහ විදාතා මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව ඇරඹීමට ඉන් යෝජනා කර තිබේ.
 යෝජිත වැඩසටහනට අනුව අවම වශයෙන් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක e-liFe  මධ්‍යස්ථාන දහයක් ආරම්භ කරනු ඇත. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම විශ්ව  විද්‍යාලයකම තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨයක් ආරම්භ කිරීමටද ‘මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම’ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුලින් යෝජනා කර තිබේ.
 වසර 2016 වන විට මෙරට තොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව 75% මට්ටමකට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය කටයුතු ද එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළින් යෝජනා කර ඇත.
 විශේෂයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමටද දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යෑමටද මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුලින් ගරු ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කර තිබේ. 
   මෙම වැඩපිලිවෙළ සාර්තක කර ගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය(ICTA)  සුවිශේෂී වැඩකොටසක් ඉටු කරමින් සිටින බව එම නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී රෙෂාන් දේවපුර මහතා මේ අතර සදහන් කරයි.

තව දුරටත් කියවන්න...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Language Selection

සිංහල  English  தமிழ்

Visit Now....

Official Web Portal of Government of Sri Lanka
www.gov.lk

mBillionth

WSA 2013 Inauguration

View More on World Summit Award 2013 Inauguration.

Awards

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

රැඳී සිටින්න

facebook

facebook

youtube channel

Blog

 

 

  ICTA News

  Procurement Notices