වත්මන් ව්යාපෘති

ව්‍යාපෘතිය

විස්තරය

1.ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 (Lanka Government Network – LGN 2.0)

ලංකා රාජ්‍ය ජාලය 2.0 (LGN 2.0) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින රාජ්‍ය ආයතන අඩු පිරිවැයක් වැයකොට ඉතා ඵලදායීව හා සුරක්‍ෂිත ආකාරයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ විශ්වාසදායක තොරතුරු යටිතල පහසුකම් ජාලයකි. මේවනවිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලංකා රාජ්‍ය ජාලයේ දෙවන අදියර වන අතර මේ යටතේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ රෝහල් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 860 කට ජාල සම්බන්ධතාවයන් ලබා දී ඇත. රාජ්‍ය ආයතන 3,500 ලංකා රාජ්‍ය ජාලය හා සම්බන්ධ කිරීමට නියමිතය.

2. ලංකා රාජ්‍ය මේඝය 2.0 (Lanka Government Cloud – LGC 2.0)

රාජ්‍ය ආයතනයන්හි වෙබ් අඩවි, තොරතුරු තාක්‍ෂණ විසඳුම්, පද්ධතීන් විශ්වාසදායක හා සුරක්‍ෂිත අන්දමින් ලංකා රාජ්‍ය මේඝයේ ස්ථාපනය කර සේවාව ලබා ගත හැක.  මෙම සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා රාජය ආයතනවලට කිසිදු මුලදක් වැය නොවේ.  මෙහිදී  රාජ්‍ය ආතනයන්හි පවත්වාගෙන යනු ලබන තොරතුරු තාක්‍ෂණ විසඳුම් (Systems, Solutions) යටිතල පහසුකම් සේවාවක් (Infrastructure as a Service (IaaS)) ලෙස ලංකා රාජ්‍ය මේඝය (Lanka Government Cloud – LGC2) හි ස්ථාපනය කිරීම සිදු කෙරේ.

3.සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාරකාර අරමුදල (ETF) ඒකාබද්ධ මධ්‍යගත තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවක භාර අරමුදල ඒකාබද්ධ කිරීමේ  ව්‍යාපෘතිය මඟින් එම අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීම, කාර්යයන් හා සේවාවන්හි කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඒකාබද්ධ කේන්‍ද්‍රීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ විසඳුමක් මෙමගින් ක්‍රියාත්මක කරයි.

4. ඉ-සමෘද්ධි සුභසාධන කළමනාකරණ වැඩසටහන

ඉ-සමෘද්ධි සුභසාධන කළමනාකරණ වැඩසටහන මගින් ආරක්ෂිත ජාල කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා තනි කවුළුවක් (Single window) සමඟ ඉ-සමෘද්ධි වැඩසටහන ඒකාබද්ධ කරයි.  මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ පුළුල් මෘදුකාංග විසඳුමක් (ඒකාබද්ධ සුබසාධන හා සහනාධාර කළමනාකරණ  වැඩසටහන් සඳහා එක් විසඳුමක්)  ස්ථාපිත කිරීම තුළින් සුබසාධන කළමනාකරණය හා බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීමයි. මෙමගින් සමෘද්ධි සහනාධාර හා ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය සේවාවන් කළමනාකරණය කිරීමේ හා සැපයීමේ කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීත්වය වැඩි වීම සිදු වේ.

5. ඉ- පළාත් පාලන වැඩසටහන (e-Local Government Programme- eLG)

ඉ-පළාත් පාලන වැඩසටහන මගින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පදනම් කරගත් විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම අපේක්ෂා කරන අතර එමඟින් සියළුම පළාත් පාලන ආයතනවල පොදු අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා යෙදවිය හැකිය. පළාත් පාලන අයතන මගින් සපයනු ලබන සේවාවන්ගෙන් සිදුවන ගැටළු මෙම විසඳුම මගින් අවම කර ගැනීම අපේක්‍ෂාවයි.

6. අන්තර් රාජ්‍ය සේවාවන් සඳහා තනි කවුළුව (Single Window for Cross Governmental Services)

මෙම මෙම ව්‍යාපෘතියේ පරමාර්ථයන් වන්නේ රජයේ සේවාවන් තුළ වෙනම සේවා පොකුරු හඳුනා ගැනීම, එක් එක් පොකුරු හා සම්බන්ධ සියලුම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ක්‍රියාතමක  කිරීම සහ සම්බන්ධිත රාජ්‍ය සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තනි කවුළු ද්වාර (Single window portals) ස්ථාපනය කිරීමයි.

7. ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා උපායමාර්ගය

ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් සමස්ථ රාජ්‍ය අංශයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මෙම ප්‍රතිපත්තියට අනුගත වීම අනුව සිදු කිරීම මෙහි මූලික අරමුණ වේ.

8.අන්තර් – රාජ්‍ය ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතිය (Cross Governmental Digital Document System)

දිනෙන් දින වැඩි වන ලේඛන ප්‍රමාණය හමුවේ වර්තමානයේ රාජ්‍ය ආයතන ගැටළු රාශියකට මුහුණ පාමින් සිටී. එක් ප්‍රධානතම ගැටළුවක් වන්නේ ලේඛන ගබඩා කොට තැබීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩ පහසුකම් නොමැති වීමයි.  කාලය ඉතා වටිනා සම්පතක් වන අතර කාලය ඉතිරි වීම මගින් ඵලදායීතාවය ඉහළ යාම ඩිජිටල් ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියේ අනිවාර්ය වාසියක් වේ.  මෙම පද්ධතිය තුළින් වේගවත්ව හා වඩාත් කාර්යක්ෂමව  ලේඛන සොයා ගැනීමට හැකියාව ලැබීම රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි කිරීමටත් පුරවැසි තෘප්තිය වැඩි කිරීමටත් ඉවහල් වේ.

9. රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම

දැනට පවත්නා රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ පද්ධතිය ඉදිරි අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ හැකියාවක් නොමැති වීම හේතුවෙන්, දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම මූලික කටයුතු සඳහා පහසුකම් සපයන මධ්‍යගත හා ඒකාබද්ධ මෘදුකාංග විසඳුමක් සංවර්ධනය කිරීමට අදහස් කෙරේ.  මෙම විසඳුම මගින් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීම හා එමගින් රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයන් වඩා හොදින් ඉටු කිරීම මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ.

10.ශ්‍රී ලංකා රජයේ රෝහල්වල ඉලෙක්ට්‍රොනික සෞඛ්‍ය වාර්තා ස්ථාපිත කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ විද්‍යුත් වෛද්‍ය වාර්තා සහ උපකාරක තොරතුරු පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් රජයේ රෝහල් විසින් සපයනු ලබන සෞඛ්‍ය සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමයි. මෙම වැඩසටහන ජාතික රෝහල, ශික්ෂණ රෝහල්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල්, ප්‍රාදේශීය  රෝහල්, මූලික රෝහල් ඇතුළු රජයේ රෝහල් 300 ක ක්‍රියාත්මක වේ.

11.උරුම ව්‍යාපෘතිය උරුම තොරතුරු සඳහා අති නවීන තාක්ෂණය

තම තමන් උනන්දු කරුණු පිළිබඳව අදාළ පාර්ශව සඳහා ස්ථානීය තොරතුරු සැපයිය හැකි ජංගම යෙදුම් හා වෙබ් සේවාවන් සහිතව ඉ-උරුමය ක්‍රියා රාමුව සංවර්ධනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා සිදු වේ. මෙමගින් රටේ ආර්ථිකයට හා ශිෂ්‍යයින්, සංචාරකයින් හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව වැනි විවිධ පාර්ශව ගණනාවක් වෙත සැළකිය යුතු බලපෑමක් සිදු කිරීම මෙහි අරමුණයි.

12. ඉ-ස්වභිමානි – ජාතික හොඳම ඉ-අන්තර්ගත සම්මානය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමින් දේශීය වශයෙන් ගොඩ නංවන ලද අන්තර්ගතයන්හී නිර්මාණශීලීත්වය හා විවිධත්වය විදහා පෑම සහ සමාජයට වැඩි බලපෑමක් කල හැකි ඩිජිටල් විසඳුම් සොයා ගැනීමත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

13. ජාතික අවකාශීය දත්ත යටිතල පහසුකම් සැකසීම

ජාතික අවකාශීය දත්ත සේවා (National Digital Space Services) සඳහා තනි කවුළුවක් සංවර්ධනය කිරීම හා රජය තුළ ඇති සියලුම අවකාශීය දත්ත පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

14. ඉලෙක්ට්‍රොනික  සේවාවන් සංවර්ධනය  (ඉ-සේවා)  

රජයේ ආයතන විසින් පිරිනමනු ලබන තෝරාගත් ඉ-සේවා සහ ජංගම දුරකතන සේවා සමූහයක් සංවර්ධනය කර දියත් කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය අදහස් කරයි. තවද, සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා පවත්නා ලංකා ද්වාර (Lanka Gate) යටිතල පහසුකම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමටද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ

නියෝජිතායතනය බලාපොරොත්තු වේ. මෙමගින් රාජ්‍ය සේවාවන් මාර්ගගතව ලබා දී වඩාත් උසස් සේවාවක් මහජනතාවට සැලසේ.

15.රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රය (Government Information Centre – GIC)

රජයේ සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු වඩාත් ඵලදායී, කාර්යක්ෂම හා මිත්‍රශීලී ආකාරයකින් සැපයීම රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්‍ද්‍රයේ අරමුණයි.  මෙය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයකින් හා වෙබ් අඩවියකින් සමන්විතය. රාජ්‍ය සේවා තොරතුරු භාෂි ත්‍රිත්වයෙන්ම හා ශ්‍රවණාබාධිත ප්‍රජාවටද සංඥා භාෂාව මාර්ගයෙන් සේවාවන් ලබාදේ.

16. ප්‍රතිඵල මත පදනම් නියාමන හා ඇගයීම ක්‍රියාත්මක කිරීම

විවිධ වැඩසටහන් සංරචක යටතේ සැලසුම් කළ / අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පුළුල් ප්‍රතිඵල පදනම් කරගත් අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙම ක්‍රමයේ කොටසක් ලෙස, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ව්‍යාපෘති සඳහා මුලින් පුළුල් පරාසයක් සහිත විවිධ දත්ත එක්රැස් කිරීම කරනු ලබයි.

17. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ ප්‍රවර්ධනය

විශාල අරමුදල් ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කිරීමෙන් රජයේ සේවාවන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය බොහොමයක් යොදාගෙන ඇති නමුත් විසඳුම්, භාවිතය පොදු ජනතාව නොදන්නා බැවින් සේවා භාවිතය අඩුවීම නිතර දැකිය හැකිය. ඒ අනුව මහ ජනතාව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ පිළිබඳ නිසි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහි අරමුණයි.

18. වයි-ෆයි වැඩසටහන ඇතුළුව පුරවැසි සවිබල ගැන්වීම සහ සම්බන්ධතා සංවර්ධනය

මෙම වැඩසටහනේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ රට පුරා පොදු නොමිලේ වයි-ෆයි යටිතල පහසුකම් හරහා පරිශීලක ලියාපදිංචිය, තනි අත්සන් කිරීම සහිත පොදු වයි-ෆයි පාලන ක්‍රමයක් සකස් කිරීමයි. එයින් ඉතා කාර්යක්ෂම, විශ්වාසදායක, ආරක්ෂිත සහ පරිමාණය කළ හැකි නිදහස් වයි-ෆයි පාලන පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරෙනු ඇත .

19. පුරවැසියන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ මානව සම්පත් ගොඩනැගීම

මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත ඉලක්කය වනුයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් පුරවැසි කේන්‍ද්‍රීය රාජ්‍ය සේවාවන් ඵලදායී ලෙස ලබා දීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ සෑම තරාතිරමකම සේවකයින් සවිබල ගැන්වීම සහ පුහුණු කිරීමයි.

20. දේශීය භාෂා වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කර ඇති අතර සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් සම්මත අකුරු හා යතුරුපුවරු සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර ඇත. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් බහුතරයකට ලබා දීම සහතික කිරීම මෙහි අරමුණයි.

21. කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන

කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලී පරිපාලන කර්මාන්තය (BPM) වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ගනිමිනි. මෙම වැඩසටහනේ සමස්ත ඉලක්කය වනුයේ ප්‍රධාන වශයෙන් පෞද්ගලික අංශයේ මූලිකත්වයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමයි. කර්මාන්තයේ සහ ව්‍යවසායකත්වයේ නැගී එන අංශ දිරිගැන්වීම, පුළුල් පදනම් වූ කර්මාන්ත

වර්ධනය උත්තේජනය කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර තරඟකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අනෙකුත් අරමුණු වේ.

22. අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය ආයතන 100 ක් සඳහා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ අමාත්‍යංශ හා රාජ්‍ය ආයතන තුල හා අතර වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පහසුකම් විසඳුම් තුළින් අමාත්‍යවරුන්ගේ හා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම, තීරණ ගැනීම වේගවත් කිරීම, වියදම් අඩු කිරීම හා කාලය ඉතිරි කිරීමයි. මෙය සියලු ආකාරවල රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා කදිම ක්‍රමයකි.

Top