වැදගත් මං සලකුණු

2015 – 2001

New-Leadership-Transition-at-ICTA-266x266.jpg

3498db">#3498db</a>

2015 පෙබරවාරී

නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සභාපතිනි චිත්‍රාංගනි මුබරක් මැතිණිය, කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මුහුන්තන් කනගේ, ආචාර්ය අජිත් මදුරප්පෙරුම, ආනන්ද විජේරත්න, උපුල් කුමාරප්පෙරුම මහතා සහ චානුක වත්තේගම මහතා යන අයගෙන් සමන්විත වෙයි.

වර්තමානයේ මෙම ආයතනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශය යටතේයි.

logothumb-241x241.jpg

e74c3c">#e74c3c</a>

2008 සැප්තැම්බර්

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) අවසානය පිළිබඳ වගන්ති ඉවත් කරන ලද අතර එය රජයේ ස්ථිර ආයතනයක් බවට පත් විය. 2008 අංක 33 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංශෝධිත පනතින් එය ශක්තිමත් කරන ලදී.

ICTA-establishes-Lanka-Government-Information-Infrastructure-241x241.jpg

2ecc71">#2ecc71</a>

2008 ජුනි

ලංකා රාජ්‍ය ජාලය (LGN) නම් පුද්ගලික ජාලයක් මගින් සම්බන්ධ කරන ලද සියලුම රජයේ ආයතනවලට සම්බන්ධතා සේවා කළමනාකරණය කිරීමට මෙය පිහිටුවන ලදී.

SLCERT-established-for-the-Information-Security-of-Sri-Lanka-to-be-ensured-241x241.jpg

9b59b6">#9b59b6</a>

2006 ජූනි

2004 ජනවාරියේ ස්ථාපිත කරනු ලැබූ ( පුද්ගලික අංශය, රාජ්‍ය අංශය, ශාස්ත්‍රඥයින් හා ආරක්ෂක විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත) තොරතුරු සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබද දැනුම් (හොද භාවිතයන්, ප්‍රමිති, ක්‍රියා මාර්ග හා තර්ජන) නිර්මාණය කිරීමේ, පවත්වා ගැනීමේ හා බෙදා හැරීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනා ගත් අතර පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයක් පිහිටුවීම, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ආරක්ෂක වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීම, මේ පිළිබඳ පුහුණුව හා දැනුවත් කිරීම හා පුද්ගලික රහස්‍යභාවය පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කළේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය (SLCERT/CC) පිහිටුවන ලදී.

Board-Members-220x220.jpg

a3e871">#a3e871</a>

2006 මැයි

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය: ලොයිඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා, මහාචාර්ය ඈපාසිංහ (සභාපති) ආර්.බී. ඒකනායක මහතා, රවි සේනානායක මහතා, විජයකුමාර් මහතා.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී : රෙෂාන් දේවපුර මහතා

Six-Program-Strategy-241x241.jpg

fcc87b">#fcc87b</a>

2005 දෙසැම්බර්

නියමු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩසටහන් හයක මූලෝපායක් සකස් කරන ලදී. මේවා නම් තොරතුරු යටිතල පහසුකම්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය, නායකත්ව හා ආයතනික සංවර්ධනය, රජය ප්‍රති-නිර්මාණය කිරීම, තොරතුරු හා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයෝජන හා පුද්ගලික අංශ සංවර්ධනය සහ ඉ-සමාජ වැඩසටහන් වේ.

eSriLanka-funding-made-available-from-World-Bank--241x241.jpg

e26fbe">#e26fbe</a>

2005 පෙබරවාරි

ඉ-මුදල් ඇණවුම්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් ශ්‍රම බලකාය සවිබල ගැන්වීම, ජාතික මෙහෙයුම් කාමරය, දුරස්ථ හා ඉ-ඉගනුම, අභ්‍යන්තර ව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් ලේඛන ගත කිරීම, විශ්ව ඥාන කේන්ද්‍රය, සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසාය පෝර්ටලය, ගොවි ඥාන පද්ධතිය, ඉ-පාර්ලිමේන්තුව, ඉ-ජනාධිපති කාර්යාලය, නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය ආදී නියමු ව්‍යාපෘති ගණනාවක සාර්ථකත්වය මත මෙම අරමුදල් ලබා දෙන ලදී.

theworldbank-241x241.jpg

70e5c2">#70e5c2</a>

2004 දෙසැම්බර්

ඩොලර් මිලියන 53 ක් සඳහා වූ ණය ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා රජය හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන ආයතනය (IDA) 2004 දෙසැම්බර් මාසයේ අත්සන් කරයි.

ලෝක බැංකුව – දුගී බවින් තොර ලෝකයක් සඳහා ක්‍රියා කරයි.

e-Sri-Lanka-241x241.jpg

1e73be">#1e73be</a>

2004 පෙබරවාරි

ඉශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය 2004 පෙබරවාරි මාසයේ සාර්ථක ලෙස ආරම්භ වේ.

ICT-Agency-ICTA-starts-operations-241x241.jpg

eeee22">#eeee22</a>

2003 ජුලි

2003 අංක 27 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත යටතේ ඇති බලතල සහිතව ආයතනය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) පහත දැක්වෙන මූලධර්ම මත ක්‍රියාත්මක වෙයි.
* කුඩාවට හා ක්‍රියාකාරීව සිටීම
* ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීම
* පාර්ශවකරුවන්ට අයිති හා ඔවුන්ගේ නායකත්වය (කේන්ද්‍රීය කණ්ඩායම්) යටතේ ක්‍රියාත්මක වීම
* (පුද්ගලික, රාජ්‍ය හා සිවිල් සමාජ) හවුල් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම

A-Nations-Plan-to-Empower-its-People-through-ICT-eSri-Lanka-241x241.jpg

6cd6dd">#6cd6dd</a>

2002 ජුනි

පාර්ශ්වකරුවන්ගේ හවුල් විශ්වාසයේ ප්‍රතිපලය වූයේ ඉ-ශ්‍රී ලංකා සඳහා හවුල් දැක්මකි.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන මාර්ග සැලැස්ම දැන් ක්‍රියාත්මකයි. රටට ආධාර ලබා ගැනීමේ මූලෝපාය හා දුගී බව අඩු කිරීමේ මූලෝපාය සමග එය එකට බැඳී තිබේ.
ඉ-ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ආකෘතිය- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමග ජාතියේ සංවර්ධනය

logothumb-241x241.jpg

3498db">#3498db</a>

2001 පෙබරවාරි

ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ සාමය, සමානාත්මතාව හා සමාජීය එකඟත්වය මත පදනම් වූ සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධන නව රැල්ලක ආරම්භයේයි. අපේක්ෂිත සංවර්ධන මට්ටම ළඟා කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, ජාතික තරගකාරීබව දියුණු කිරීම, දිළිඳුබව අඩු කිරීම/තුරන් කිරීම හා පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

මෙම පසුබිම යටතේ ශ්‍රී ලංකා රජය, ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB), අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වු එක්සක් ජනපද ආයතනය (USAID), අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු ස්වීඩන් ආයතනය (SIDA), අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහාවු කැනේඩියානු ආයතනය (CIDA) ආදියේ සහයෝගයත් දායකත්වයත් ඇතිව රට සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මුලෝපායක් සංකල්ප ගත කිරීම ආරම්භ කළේය.

Top