විෂයන් 25ක සිතියම් 125ක් එකම තලයකින් බලන්න අලුත් වෙබ් අඩවියක්

June 30, 2020

NSDI

ත අතී­තයේ ගල්ඔය මහ­වැලි වැනි යෝධ වාරි­මාර්ග ව්‍යාපෘති වලට ඉඩම් හඳුනා ගැනී­මට හා ඒවා මැනීම කළ යුතු වූයේ අලි කොටි ගහන මහ කැලෑ මැද පාග­ම­නින් ගමන් කර­මින් එහි යාමෙන් පමණි. එකල අද මෙන් නව තාක්ෂණ ක්‍රම නොතිබූ අතර එලෙස පා ගම­නින් ගොස් ඉඩම් මැනීම නිසාම ඒ කට­යුතු කළ මිනි­න්දෝ­රු­වන්ට පම­ණක් නොව ව්‍යාපෘති බාර ඉංජි­නේ­රු­වන්ට මැලේ­රි­යාව පවා වැල­ඳුණු අවස්ථා තිබිණි.

නමුත් අද අපේ රටේ තොර­තුරු තාක්ෂණ කට­යුතු ලොව ඉහ­ළම මට්ට­මට පැමිණ තිබෙන නිසා අලුත් ව්‍යාපෘති කිරී­මේදි පෙර පරිදි දුක් විඳී­මට අවශ්‍ය නොවේ.

අපේ රටේ සංව­ර්ධන යෝජනා ක්‍රම­යක් ආරම්භ කිරී­මට අවශ්‍ය නම් ලොව කොතැ­නක සිට වුවද ඊට අදාළ ස්ථානය පිළි­බඳ සියලු තොර­තුරු ලබා ගැනී­මට හැකි වෙබ් අඩ­වි­යක් දැන් ශ්‍රී ලංකා තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ නියෝ­ජි­තා­ය­ත­නය ICTA නිර්මා­ණය කර ඇත.Silumina 1

මේ පිළි­බ­ඳව අපට කරුණු පැහැ­දිලි කරන එහි වැඩ­ස­ට­හන් කළ­ම­නා­කර ඉඳු­මිනි කොඩි­කාර මහ­ත්මිය පැව­සුවේ මේනව වෙබ් අඩ­විය ශ්‍රි ලංකා ජාතික අව­කා­ශීය දත්ත යටි­තල පහ­සු­කම් පද්ධ­තිය (nsdi) ලෙස නම් කර ඇති බවයි.

“අපේ ර‍ෙට් වැඩිම සිති­යම් ප්‍රමා­ණක් ඇත්තේ මිනි­න්දෝරු දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සතු­වයි. ඊට අම­ත­රව මාර්ග සංව­ර්ධන අධි­කා­රියේ ඇති පාර­වල සිති­යම් හා වන සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සතු වනා­න්තර පිළි­බඳ සිති­යම් තිබෙ­නවා. ඒ වගේ එක එක ආය­ත­න­වල ඔවුන්ට අදාළ සිති­යම් තිබෙ­නවා. ඒ වගේ ආය­තන 25ක අයට විවිධ විෂ­ය­යන් 125ක සිති­යම් එක්කර තමයි අපි මේක හැදුවේ. ඒ අනුව මේ අලුත් අව­කා­ශීය දත්ත යටි­තල පහ­සු­කම් පද්ධ­තිය මඟින් ඒ සියලු විෂ­ය­ය­න්ව­ලට අදාළ සිති­යම් තොර­තුරු එකම පරි­ග­ණක තල­ය­කින් බලා­ගන්න පුළු­වන්.

රාජ්‍ය ආය­තන 25ක විෂය විවිධ විෂ­ය­යන් පිළි­බඳ සිති­යම් ස්තර 125 ක් පමණ මෙම නව වෙබ් අඩ­විය සඳහා එකතු කර තිබෙ­නවා. ඒ අනුව යම් එක් ප්‍රදේ­ශ­යක තිබෙන සිය­ලුම මාර්ග පාසල්, වෙළෙ­ඳ­සල්, රෝහල්, සියලු යටි­තල පහ­සු­කම් වල තත්ත්වය ලැබෙන විදුලි බල­ධා­රී­තාව ජල ධාරි­තාව ආදිය ද මේ සිති­යම් වෙබ් අඩ­විය මගින් දැන­ගත හැකියි” කොඩි­කාර මහ­ත්මිය පව­සන්නේ ය.

ඒ අනුව මේ තොර­තුරු www.nsdi.gov.lk වෙබ් අඩ­විය මගින් හා හෝ www.geoportal.nsdi.gov.lk යන වෙබ් අඩ­වි­යට පිවි­සි­යොත් ලබා­ගත හැකි ය.Silumina 2

ශ්‍රී ලංකා තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ නියෝ­ජ්‍යා­ය­ත­නය මඟින් ක්‍රියා­ත්මක කෙරෙන ජාතික මට්ටමේ වැඩ­ස­ට­හ­නක් වන අව­කා­ශීය දත්ත යටි­තල පහ­සු­කම් පද්ධ­තිය (Sri lanka National Spatial Data Infrastructure) තුළින් අව­කා­ශීය දත්ත හුව­මාරු කිරීම, කළ­ම­නා­ක­රණ කට­යුතු පහසු කර ගැනීම සහ ජාතික වශ­යෙන් වැද­ගත් වන සැල­සුම් හා සංව­ර්ධන කට­යුතු සඳහා ඵල­දායි තීන්දු තීරණ ගැනීම වඩා පහසු කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘ­තිය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ විසිරී ඇති අව­කා­ශීය දත්ත එක් රැස් කර අන්ත­ර්ජා­ලීය යටි­තල පහ­සු­කම් පද්ධ­තිය මඟින් ඕනෑම කෙනෙ­කුට අව­කා­ශීය දත්ත ලබා ගැනීමේ හා එම දත්ත විශ්ලේ­ෂ­ණය කිරී­මට හැකි­යාව ලැබෙනු ඇත.

එමෙන් ම නිර­න්ත­ර­යෙන් යාව­ත්කා­ලීන වූ නිවැ­රදි භූගෝ­ලීය තොර­තුරු ලබා­ගැ­නීම මෙන් ම ආය­තන කිහි­ප­යක් අතර පහ­සු­වෙන් දත්ත හුව­මාරු කර ගැනීමේ දැනට පව­තින ඇතැම් දුෂ්ක­රතා මෙම ව්‍යුහ­යත් සමඟ මග හැරී යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ජාතික අව­කා­ශීය දත්ත යටි­තල පහ­සු­කම් පද්ධ­තිය වඩාත් සාර්ථ­කව හා ස්ථාව­රව පව­ත්වා­ගෙන යෑම සඳහා අව­ශ්‍යය වන්නා වූ නීති­මය හා ප්‍රති­ප­ත්ති­මය රාමු­වක් ඇති කිරීම ද මෙයට සම­ගා­මීව සිදු කෙරෙන්නා වූ තවත් ක්‍රියා­ව­ලි­යකි. තවද මෙම­ඟින් අව­කා­ශීය දත්ත බාධා­ව­කින් තොරව හුව­මාරු කර ගැනී­මට පහ­සු­වන ප්‍රති­පත්ති රාමු­වක් ද සකස් කිරී­මට අපේක්ෂා කෙරේ.

එක් එක් රාජ්‍ය ආය­තන සතුව මෙතෙක් පැවැති අව­කා­ශීය දත්ත මෙම නව වෙබ් අඩ­වි­යත් සම­ඟම එක් පද්ධ­ති­ය­කට එක් කර­මින් පවතී. තම ආය­තන සතු අව­කා­ශීය දත්ත මෙයට එක් කිරීම දැන් රජයේ සෑම ආය­ත­න­ය­ක­ටම පැවරී ඇති වග­කී­මක් ලෙස සැල­කිය යුතු ය. ඉදි­රි­යේදී පෞද්ග­ලික අංශ­යත් මෙයට සහ­භාගි කර­ගැ­නී­මට අපේක්ෂා කරයි. මේ පිළි­බ­ඳව වැඩි විස්තර දුර­ක­ථන අංක 0112369099 මඟින් දැන­ගත හැකියි.Silumina 3

යම් සුවි­ශේෂී ස්ථාන­යක් පිළි­බ­ඳව අපට සෙවී­මට අවශ්‍ය නම් එම ප්‍රදේ­ශය මෙම වෙබ් පිටුවේ සිති­යමේ හත­රැස් ලෙස හෝ රවුම් ලෙස ලකුණු කළ විට ඒ ස්ථානය පිළි­බ­ඳව සියලු භෞතික ජීව විද්‍යා­ත්මක හා යටි­තල පහ­සු­කම් පිළි­බ­ඳව සියලු විස්තර ලබා­ගත හැකි යි.‍

එමෙන් ම යම් ප්‍රදේ­ශ­යක් පිළි­බ­ඳව සොයන විට එහි ජන­ග­හ­නය, පාසල් ගණන හා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව, වර්ග ප්‍රමා­ණය ආදිය පිළි­බ­ඳව පවා තොර­තුරු අපට දැන­ගත හැකි ය.

රටේ සම­හර දෙපා­ර්ත­මේන්තු හා ආය­තන තමන් සකස් කර ඇති තම විෂ­ය­යට අදාළ සියලු සිති­යම් හා අලුත් දත්ත මේ නව වෙබ් අඩ­වි­යට ලබාදී නොමැති නම් ඉක්ම­නට ලබා­දිය යුතු ය. එය රට­ටම ලොකු සෙතකි.Silumina 4

මේ අලුත් වෙබ් අඩ­වියේ ඇති සිති­යම් ස්තර ගණන උප­යෝගි කර ගනි­මින් යම් ප්‍රදේ­ශ­යක සංව­ර්ධන කට­යු­ත්තක් කිරී­මට සැල­සුම් සකස් කරන විට ඊට අදාළ භෞතික හා භූමිය පිළි­බඳ තොර­තුරු ද මේ වෙබ් අඩ­විය මඟින් බලා ගත හැකි ය. ඊට අම­ත­රව අදාළ ප්‍රදේ­ශය තුළ වන භූමි තිබේද ජලාශ තිබේද, සතුන් ගැව­සෙන ස්ථාන තිබේද, පුරා­විද්‍යා ප්‍රදේ­ශ­යක් ද යන්න පිළි­බ­ඳව පම­ණක් නොව එහි සිටින ජන­තා­වගේ ප්‍රමා­ණය හා ඔවුන්ගේ විෂය මට්ටම් පවා ලබා­ගත හැකිය. අධ්‍යා­පන දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව පුද්ග­ල­යන් ලියා­ප­දිංචි කිරීමේ දත්ත තොර­තුරු මේ නවමු වෙබ් අඩ‍විය සඳහා යාව­ත්කා­ලීන කර­මින් ලබා­දීම ද කළ යුතුව ඇත.

අද වත්මන් රජයේ ප්‍රධාන අපේ­ක්ෂා­වක් වන තොර­තුරු තාක්ෂ­ණය මඟින් රට දියුණු කිරීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ යටතේ මේ නව වෙබ් අඩ­වියේ ප්‍රති­ලාභ ද මඟින් රටේ ඉදිරි සංව­ර්ධන කට­යුතු වේග­වත් වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ නියෝ­ජි­තා­ය­ත­නය අපේක්ෂා කරයි.

මේ නව වෙබ් අඩ­විය පරි­ශී­ල­නය ‘ගූගල්’ සිති­යම් පරි­ශී­ල­න­යට වඩා පහ­සුය. නවීන තොර­තුරු ලබා­දෙන කාර්ය­යකි. ඉදි­රි­යට තවත් අපේ ර‍ටේ තොර­තුරු ලැබුණු වහාම ඊට යොමු කර­ලී­මට අපේක්ෂා කරයි.

ඒ සම­ඟම මෙම වෙබ් අඩ­වියේ ඇති ආපදා කළ­ම­නා­ක­රණ සිති­යම් ස්තරයේ තොර­තුරු අනුව රටේ යම් ස්ථාන­යක ගංව­තුර නාය­යාම් වැනි ආප­දා­වන් සිදුවූ විට ඉන් පීඩා­වට පත් ජන­තාව පිළි­බඳ තොර­තුරු අව­තැන් වීමට ඉඩ ඇති ජන­තාව පිළි­බඳ තොර­තුරු විනා­ශ­වී­මට ඉඩ ඇති පාසල් රෝහල් ආග­මිත ස්ථාන පොදු ආය­තන පිළි­බඳ සියලු විස්තර ඈතක සිට වුවද පැහැ­දි­ලිව පරි­ශී­ල­නය කිරී­මට පුළු­වන. ඒ අනුව අවශ්‍ය බේරා ගැනීමේ කට­යුතු අවශ්‍ය ආහාර ලබා­දීම වැනි කට­යුතු කිරීම එකම ස්ථාන­ය­කින් සිදු කිරීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළ­කින් යුක්තව සැල­සුම් කළ හැකිය.

මේ නව වෙබ් අඩ­විය තව­දු­ර­ටත් ප්‍රව­ර්ධ­නය කිරීම මඟින් රටේ ඕනෑම සංව­ර්ධන ව්‍යාපෘ­ති­යක් දැනට සිදු කෙරී ඇති සත්‍යය මට්ටම රටේ ජනා­ධි­ප­ති­තු­මාට පවා තම කාර්යා­ලයේ සිටම බලා­ගැ­නී­මට හැකිවේ. දැනට මෙවැනි වෙබ් අඩ­වි­යක් දියුණු කිරීම මඟින් අන්ද්‍රා ප්‍රදේශ ප්‍රධාන අමා­ත්‍ය­තුමා තම බල ප්‍රදේ­ශයේ සිදු­වන සියලු සංව­ර්ධන කට­යුතු පිළි­බ­ඳව තොර­තුරු තම අත ඇති ජංගම දුර­ක­ථ­න­යෙන් බලා ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව මේ නව වෙබ් අඩ­විය ප්‍රව­ර්ධ­නය කිරී­මට ඊට දත්ත ලබා දීමේ රටේ සියලු ආය­තන උදව් උප­කාර ලබා­දිය යුතුය. එය රටේත් ජන­තා­වගේ දියු­ණු­වට මඟකි.

මූලාශ්‍රය : www.silumina.lk

Top