මෙවර අන්තර්ජාතික Global Startup Awards උළෙලේ The Ecosystem Hero of the Year – සාක් කලාපිය සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට

March 12, 2021

මෙවර අන්තර්ජාතික Global Startup Awards තරඟා වලියේ The Ecosystem Hero of the Year -2020 ඛාණ්ඩයේ සාක් කලාපිය උළෙලේ වීරයා සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ නෙවින්දරී ප්‍රේමරත්න දිනාගෙන ඇත.වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම සම්මාන උළෙලේ අරමුණ වන්නේ අන්තර්ජාතිකව සෑම කලාපයකින්ම නව ව්‍යායසායායක ප්‍රවර්ධනය සදහා විවිධාකාරයෙන් ප්‍රමුකත්වය ගෙන මෙහෙයක් සිදුකරන ප්‍රබලයන් හා ක්‍රියාකරින් ඇගයීම තුලින් හොඳම තාක්‍ෂණ සමාගම් සහ දක්ෂ ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීමට උනන් දු කරවීමයි.මෙවර මෙම සම්මානය සදහා ඉදිරිපත්වූ අනෙකුත් තරඟ කරුවන් අතරින් අවසන් වටය සදහා නෙවිදරී සමග බංගලාදේශයේ ප්‍රකට විධායක නිලධාරියකු වූ Nirjohr Rahman , ව්‍යයශායකත්ව උපදේශකයකු වූ , Siddhartho Goushami සහ Light Castle Partners ප්‍රධාන විධායක Bijon Islam තරග වදිනලදී . කලාපිය සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ නෙවින්දරී ගෝලීය Global Startup Awards සදහා සුදුසුකම් ලබයි. ඒ සදහා ලෝකයේ සියලූම කලාප ජයග්‍රාහකයින් ඉදිරිපත්වනු ඇත.

නෙවිදරී ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිනියක ලෙස නව ව්‍යාසායක ප්‍රවර්දනය සදහා ආරම්භකළ Disrupt Asia සහ Spiralation . යන වැඩසටහන් තුලින් මෙරට නව ව්‍යාසා යකයන් සදහා ප්‍රමුක දායකත්වයක් ලබාදී ඇත. කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් තුළ පැන නගින දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වුවද, නව ව්‍යාශායකයන්ට එම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යෝජිතායතනයේ ආරම්භකළ අන්තර්ජාල සංවාද වේදිකා online මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්‍ෂණික ආරම්භකයින් සඳහා ආරම්භකළ විශාලතම තනි අන්තර්ජාල වේදිකාව වූ www.startupsl.lk. ඇය විසින් කළමනාකරණය කරයි . .මෑතකදී පවත්වන ලද ව්‍යාසයකත්ව තරඟ වන Arimac Futurecast , an ideathon, Agri-thon, hackX initiative සහ Ingenuity Awards 2021 විනිශ්චයකාරවරියක ලෙස ද ඇය කටයුතු කර ඇත. මෙරට තාක්ෂණ පාදක සමාජයක් සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවෙදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ගෙනයන වැඩපිළිවෙලේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක් ලෙස නෙවින්දරී හදුනාගෙන ඇත.

Top