ඉන්ෆොටෙල් 2018 ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනයේ ජාතික හවුල්කරු ICTA

Infotel2018

2018 ඉන්ෆොටෙල් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය සදහා මෙවරත් නිල ජාතික හවුල්කරු වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයයි.
ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සම්මේලන විසින් වාර්ෂිකව මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරනු ලබයි.

26 වන වරට මෙවර පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනයේ තේමාව වනුයේ ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් යන්නයි.

කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ලබන නොවැම්බර් මස 2දා සිට 4දා ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ.

මේ සදහා වන නිල අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී දමිත් හෙට්ටිහේවා සහ ශ්‍රී ලංකා සර්ට් ආයතනයේ ප්‍රධානී ලාල් ඩයස් යන මහත්වරුන් විසින් කොළඹදි සිදු කරන ලදී.
එහිදී අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී දමිත් හෙට්ටිහේවා මහතා සදහන් කළේ කෘෂිකාර්මික සංචාරක සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්ත ඇතුළු මෙරට ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛ අංගයන් ඩිජිටල්කරණයට ලක්කරමින් සිටින බවත් මෙවැනි ප්‍රදර්ශන සුදානම් කිරීම තුලින් එවැනි කටයුතු ජවසම්පන්නව පෙරට යෑමට රුකුලක් වන බවයි. මෙහිදී අදහස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සම්මේලනයේ සභාපති ආචාර්ය කිත්සිරි මංචනායක මහතා සදහන් කළේ මෙරට ජාතික ආර්ථිකයේ වර්ධනයට මෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවය ඉහල යෑමට මෙවැනි ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම වැදගත් වන බවයි.
ප‍්‍රදර්ශන සහ වෙළද කුටි 200 කින් පමණ මෙවර ප්‍රදර්ශනය සමන්විත වන අතර නරඹන්නන් ලක්ෂයක් පමණ මෙවරත් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
www.infotel.lk අඩවියට පිවිසීමෙන් මේ පිලිබද වැඩි විස්තර දැනගත හැකිවේ.

Rohan Samarajiva to chair Asia Pacific Information Superhighway

Prof Rohan_Harin

Rohan Samarajiva and Minister Harin Fernando

Prof. Rohan Samarajiva, Chairman of the ICT Agency of Sri Lanka was elected as the Chairman of the Asia-Pacific Information Superhighway (AP-IS) recently. AP-IS is the Steering Committee of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

He was elected at the Second Session of AP-IS in Bangkok, Thailand. Established in 1947, ESCAP is the regional development arm of the United Nations for the Asia-Pacific region. ESCAP works to overcome some of the region’s greatest challenges by providing results oriented projects, technical assistance and capacity building to member States.

The Asia-Pacific Information Superhighway initiative aims to increase the availability and affordability of broadband Internet across Asia and the Pacific, by strengthening the underlying Internet infrastructure in the region. After he was elected, Prof. Samarajiva said, “This is a moment of personal honour and privilege for me and my country. I know it is a challenge and need a significant commitment, but I am ready to accept it and contribute to the best of my ability”.

Prof. Samarajiva acknowledged Harin Fernando, Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign Employment for placing trust and confidence in his abilities and assigning to lead ICTA, the apex ICT institute of the Government of Sri Lanka. He also thanked the contributors of the Information Superhighway (AP-IS) Steering Committee and the Committee on Information and Communications Technology, Science, Technology and Innovation for their committed efforts.

The CEO of the ICT Agency, Damith Hettihewa, also participated in the proceedings as a panelist on “Regional capacity building on information and communications technology for development.”

Congratulating Prof. Rohan Samarajiva on his new position, Harin Fernando, added that under the leadership of Prof. Samarajiva, the new management of ICTA has been able to place the ICTA back on the track within a short period of time.

Source by : www.dailynews.lk

ICTA joins INFOTEL – 2018 as National Partner

Infotel2018

The Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA) has come forward as the National Partner of Sri Lanka’s flagship ICT expo INFOTEL – 2018. The exhibition will be held from 2 to 4 November at the BMICH under the theme ‘Towards a Digital Economy’.

ICTA, the apex ICT institution of the Government, has been mandated to take all necessary measures to implement the Government’s Policy and Action Plan in relation to ICT industry.

Expressing his views on INFOTEL – 2018, ICTA CEO Damith Hettihewa said: ‘‘Sri Lanka is gearing up for embarking on a journey of digitalising the priority sectors of the economy such agriculture, tourism and SME manufacturing. Digitalising priority growth sectors help enhancing competitiveness, widening business opportunities, improving access to global market while creating a new local demand for digital services. This strategy enhances the competitiveness of respective industries while stimulating the growth of ICT industry. ICTA is happy to partner INFOTEL – 2018 which is being conducted this year under the timely theme ‘Towards a Digital Economy’.”

INFOTEL – 2018 is organised by the Federation of Information Technology Industry of Sri Lanka (FITIS) in collaboration with Government and private sector institutions. The key objective of this year’s exhibition is to showcase the latest ICT and digital innovations, harnessing the best ICT solutions to empower the future growth via multiple carrier guidance events on an ICT platform.

Speaking about INFOTEL – 2018, FITIS Chairman Dr. Kithsiri Manchanayake said: “We have been conducting this annual exhibition consecutively since 1992. INFOTEL is the only key platform in Sri Lanka which brings together under one roof chief executives, eminent professionals and decision-makers in the ICT sphere, apart from entrepreneurs, educationists, students from schools and universities and people from all walks of life. It will be more focused towards the country’s national economic growth and increasing IT literacy.”

“As the biggest ICT-related happening, this event draws lakhs of visitors every year. It is the biggest show in the ICT sector. At INFOTEL – 2018, there will be around 200 exhibition and trade stalls.  What will be unique is that the exhibition will not be limited to showcase ICT products and gadgets, but will be one of international standards and a meeting place for corporates, buyers, sellers, recruiting companies, career seekers and IT enthusiasts alike,” the FITIS Chairman explained.

For more information on INFOTEL – 2018, log on to website www.infotel.lk or email manager@fitis.lk.

Source by : www.ft.lk

ICTA’s ‘Disrupt Asia 2018’ showcases advanced assistive technologies for persons with disabilities

Disrupt1

The 2018 edition of Disrupt Asia, Sri Lanka’s premier start-up conference and innovation festival, was successfully concluded recently at the Trace – Expert City with the participation of a large number of organisations and individuals connected to the growing startup industry in Sri Lanka.

One of the key highlights of the Innovation Festival of the event was the Inclusion Pavilion which showcased a number of advanced assistive technologies that have been specially-designed and developed to help persons with disabilities live normal lives. The Pavilion included stalls by the Inclusion Partner for Disrupt Asia 2018, LIRNEasia, leading Sri Lankan universities and several other local and internationalprojects.

LIRNEasia is a pro-poor, pro-market think tank that conducts in-depth, policy-relevant research on infrastructure industries including ICT sectors. The organisation showcased three innovative projects at the Inclusion Pavilion- Bhasha Buddy, Mero Sathi and Screen Access For All (SAFA).

Disrupt2

Commenting on the event, LIRNEasia Research Manager Laleema Senanayake stated: “ICTA’s initiative to have an Inclusion Pavilion at Disrupt Asia 2018 was a commendable effort. LIRNEasia was instrumental in bringing to this event three South Asians who were working on ICT solutions that could help persons with disabilities (PWDs) live more independent lives. As a follow up to the event, on the 16th of August, LIRNEasia hosted an inclusion forum with Sri Lankan stakeholders working on inclusive ICTs for PWDs. The discussion called for the need to provide web and mobile accessibility to popular websites and Government websites in Sri Lanka. Dinesh Kaushal, visually challenged developer from India who invented the first open source screen reader participated and shared his experience from India.”

In addition to this, the Center for Biomedical Innovation (CEBI), a multidisciplinary research center established by the University of Moratuwa, displayed prototypes including a meal assisting robot, joint ankle exoskeleton, screening methods to identify diabetes by identification of macro-vascular tortuosity, and 3D printed prosthetics.

CEBI is an initiative towards collaborative research between engineering and medicine in the area of biomedical device development and commercialisation. Another university participant was the Language Technology Research Laboratory (LTRL) of the University of Colombo School of Computing (UCSC) which demonstrated several innovative technologies at the event.

Disrupt3

The Inclusion Pavilion showcased advanced assistive technologies specially-designed and developed for persons with disabilities live normal lives

One of their projects aims to enhance human-computer interaction by developing applications that enable users to easily access the computers in local languages through the Text To Speech (TTS) System for Sinhala language while work is being carried out to develop a similar system for the Tamil language.

They also displayed an Optical Character Recognition (OCR) System that aims to develop an accessible and distributable OCR engine to detect printed Sinhala characters that can be embedded in third-party applications. An innovative technology that caught the visitors’ attention was BlindNavi, a successfully-prototyped haptic outdoor navigation system for visual impaired people to use in their day-to-day lives in order to reach their destinations safely. Designed and developed by InBits, it consists of two interconnected main components, a wearable device and a navigational direction providing server.

The Ahanna Foundation displayed their ‘Sanvaadha’ mobile app, specially designed and developed to help deaf people communicate in their day-to-day life. The app contains animated sign language GIF words to create messages which enable users to generate complex paragraphs or sentences which can be sent via popular messaging platforms such as Facebook Messenger and WhatsApp. The sentences can also be translated into Sinhala and used in day-to-day interactions.

Additionally, Enable Lanka Foundation presented a wide array of assistive technology gadgets including Lisn Audiobooks, Bemyeyes and Braille2text. The Foundation is a network of young professionals and high-achieving millennials with various areas of expertise and backgrounds and a special focus on enabling the citizens of Sri Lanka with skills and entitlements through innovative solutions and approaches. Organised by the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA), Disrupt Asia 2018 was supported by the Ministry of Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign Employment. The Conference part of Disrupt Asia 2018 brought to light the need for policy and strategy while entrepreneurs shared their insights, successes and failures and inspired current and potential entrepreneurs.

Several top experts from USA, Netherlands, UK, Singapore, Bangladesh, Philippines, India and Sri Lanka expressed their views on Artificial Intelligence, digital marketing, security and set the stage for disruptive thinking around STEAM education, creative industries and social entrepreneurship.

Source by : www.ft.lk

 

ශ්වසන රෝග පිලිබද ජාතික රෝහලත් ඩිජිටල් කරණයට

මේ අනුව රෝගියෙක් රෝහලට ඇතුලත් කර ගැනීමේදී බාකෝඩ් පතක් ලැබෙන අතර මේ නිසා රෝගියාට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඇතුළු සියළු සේවාවන් ඉතා විධිමත්ව සහ කාර්යක්ෂමව සිදු කර ගැනීමට හැකිවේ.

එසේම නැවත වරක් රෝගියාට රෝහල් ගතවීමට සිදු වුව‍හොත් රෝගී ඉතිහාසය පිලිබද දත්ත බාකෝඩ් අංකය යටතේ වාර්ථා වී තිබීම නිසා කඩිනමින් වෛද්‍යවරයාට එය පරිශ්‍රීලනය කිරීමට හැකිවේ.

තවද සාමාන්‍ය පරිදි මෙතෙක් කලක් සිදු කෙරුණු රෝගීන්ගේ එක්ස් රේ ගැනීමේ කටයුතු මින් ඉදිරියට ඩිජිටල් කරණය කිරීම නිසා විනාඩී කිහිපයක් තුලදී ඉතාමත්ම ගුණාත්මක බවින් ඉහළ එක්ස් රේ පතක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව වෛද්‍යවරයාට ලැබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වු රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඩී.එල්. වනිගරත්න මහතා:

විශේෂයෙන් සදහන් කරන්න ඕනේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමගම රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට හැකියාව ලැබෙනවා රෝගීන්ට ගුණාත්මක සේවාවක් ලබාදීමට.ඒක රෝගීන්ට ලැබෙන වාසියක් ඒවාගේම ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන රෝගීන්ට රෝහලේ රැදී සිටීමට උවමනා කාලය අවම වී තිබෙනවා.දැන් බලන්න රෝගියෙක් එක්ස්රේ එකක් ගත් සැනින් වෛද්‍යවරයාට තම ඉදිරිපිට තිබෙන පරිගණක තිරයෙන් එය නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව ලැබී තිබෙනවා.වසරකට රුපියල් මිලියන හතරහමාරක් පමණ එක්ස්රේ පටල සදහා වියදම් වුණා.ඒ මුදල අද ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා:‍

මෙම ව්‍යාපෘතිය රෝහල් වල ක්‍රියාත්මක කරන මුල් අවධියේදී විවිධ දුෂ්කරතාවයන් මතුවුණා.සමහර වෙලාවට සිතුණා පැරණි ක්‍රමයම හොදයි කියලා.අද ඒ බාධක දුෂ්කරතා ගොඩක් ජය ගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා.අයිසීටීඒ ආයතනයේ ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය වැඩසටහන ලබා දුන් සහයෝගය කිසිවිටෙක අමතක කරන්න බැහැ.

මේ වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය රෝහල් 32 ක පමණ ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බවත් මෙම වසර තුලදී තවත් රෝහල් 12 පමණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවත් මෙම ව්‍යපෘතිය තම රෝහල් වලත් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලීම් ලැබෙමින් පවතින බවත්ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ වැඞසටහන් කළමනාකරු ශ්‍රියානන්ද රත්නායක මහතා සදහන් කරයි.

මෙම ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන සදහා තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සැපයීම ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් ක්‍රියාත්මක ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය ව්‍යපෘතිය යටතේ සිදු කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සුදත් ධර්මරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වුහ.

Hospital

Online construction permits issuance now via eLocal Government initiative

Achieving a milestone in the eLocal Government programme, the Online Construction Permit Issuance Platform was launched for the Colombo Municipal Council (CMC) recently.

Citizens will be benefited by this service with the ease of obtaining a construction permit within two weeks without going through the conventional cumbersome process. Also the system provides the sophistication of getting SMS notification and live status checking of the application status including site visits scheduled prior, according to a media release from the Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (ICTA).

In 2010, the Ministry of Local Government requested ICTA, to support to understand the local authorities’ functions and streamline to better serve the citizens. ICTA then embarked on an initiative called eLocal Government (eLG) programme with the re-engineering of the processes as the first exercise.

The project is aimed at making the service by local government authorities people-friendly, effective and efficient through the use of ICT. Currently with the mandate given by the Ministry of Local Government and Provincial Councils and Sports, ICTA has initiated this implementation in 80 local authorities across the island.

The project is helping to automate local authorities’ day to day activities in a streamlined manner. This solution will reduce customer hanging time, long queues, increased security of data, easy retrieval of data, reduction in employee work loads and online payments and online application processing with status updates. As a result of the project a total number of 341 local authorities will be benefitted.

Looking at the bigger picture, ease of getting a construction permit is a prominent indicator of Doing Business Index which will immensely help to attract foreign investors to the country.

The Doing Business Project provides objective measures of business regulations and their enforcement across 189 economies and selected cities at the subnational and regional level.

Thusha Mukunthan, Programme Manager ICTA stated, “This is the major milestone in the eLG programme and moreover this would place Sri Lanka in a better position in the investor’s world map.”

Source by : www.sundaytimes.lk

Launch of eChanneling Service Base Hospital Wellawaya

Bringing the digital dividend to most rural and most vulnerable communities, today we launched the Digitized Wallawaya Base Hospital. Regional Health Department and the entire staff of the hospital closely work with Digital Health team to achieve this moment.

ග්‍රාමීය සහ වඩාත් අවදානමට ලක්වූ ප්‍රජාවන් සඳහා ඩිජිටල් ලාභාංශයක් ලබා දීමට අද දින අප ඩිජිටල් වැල්ලවාය මූලික රෝහල දියත් කළෙමු. ප්‍රාදේශිය සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය මෙම මෙහෙයුම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් හෙල්ත් කණ්ඩායම සමඟ සමීපව වැඩ කරයි. එමෙන්ම මෙම රෝහලෙන් රෝගී සත්කාරක සේවා ගැනීමේදී  echanneling මගින් හෝ 0715225225 අමතා වෙලාවක් වෙන්කර ගත හැකියි. මෙය නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවක්.

D8

D4

D6

D3

D11

D2

D5

D7

D10

D12

D1

 

ICTA hosts e-Swabhimani Grand Jury 2018

The Grand Jury of the e-Swabhimani 2018 was successfully held during 18th and 19th of August at Hotel Cinnamon Bey- Beruwala. Since its launch in 2009, the ‘e-Swabhimani Awards’ have continued to recognize outstanding, forward-thinking and truly innovative local digital solutions and hi-tech applications that have helped make society more inclusive, efficient, offer new services, empower citizens, whose overall benefits are reaped by all.

This is the 8th year that ICTA is organizing this event. 190 applications were received in response to the application call which commenced on 7th June until the closing date of 8th August this year. The members of the Jury comprised of a group of 17 domain experts from academia, industry and government sector including an expert, moderating the process. The evaluation of the applications continued till late night on both days starting from morning.

Nominations were accepted across nine categories including Government and Citizen Engagement, Health and Well-Being, Learning and Education, Environment and Green Energy, Culture and Tourism, Smart Settlement and Urbanization, Business and Commerce, Inclusion and Empowerment and Digital Entertainment. 51 applicants were shortlisted during the Jury process from the nine categories. Highest number of applications were received under the Business & Commerce category followed by the Learning & Education category. The least number was recorded from Inclusion & Empowerment and Digital Entertainment categories. The grand jury made sure that they made a fair judgement to all applicants.

‘e-Swabhimani’ a symbol of excellence but also serves as a stepping stone to the World Summit Award (WSA), a global initiative implemented within the framework of the United Nations’ World Summit on Information Society (WSIS). The WSA nominees were selected by the e-Swabhimani Grand Jury during the evaluation process for 2018.
The e-Swabhimani Awards Gala event is scheduled to be held in November 2018, ICTA organizing team mentioned.

 

DSCF8575

Jury

DSCF8558

DSCF8556

LGN 2.0 – Awareness Program 4 – Jaffna – 24th August 2018

Successfully completed district wise awareness session for LGN 2.0 project for 150 government organization in North Province on 24th August 2018 at Tilko Jaffna City Hotel. Around 200 Government officials participated. ICTA has scheduled similar events in district wise.

Obtaining services of Individual Consultants to implement and coordinate Operational activities of SMART Social Circle initiative – ICTA/SG2/GOSL/CON/IC/2018/006

REOI
TOR
CV format

Published in Sunday Observer on 20 August 2018

Deadline for submission of Expressions of Interest 15:00 hrs on 14 September 2018.