නව තාක්ෂණික සමාගම්වලට ආධාර කිරීමේ වැඩසටහන (ස්පයිරලේෂන්)

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ නව තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ව්‍යාපාර රට තුළ බිහි කිරීමයි. ව්‍යවසායකයෙකු ට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට හා එය සාර්ථක ලෙස පවත්වා ගෙන යෑමට අවශ්‍ය සියලුම දේ මෙම වැඩසටහන යටතේ ලබා දේ. නව අදහස් ජනනය කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සඳහා රැස්වීම් (hackathons) සංවිධානය කරන ලද අතර ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් නව අදහස් ඇති අය හඳුනා ගැනීමටත් මෙම වැඩසටහන යටතේ විශ්ව විද්‍යාලවල හමුවීම් පවත්වන ලදී.

මෙම වැඩසටහන, තාක්ෂණික ව්‍යවසායකයන්ට නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අරමුදල් සපයයි. අලුතෙන් ආරම්භ කරන හෝ මුල් අවස්ථාවේ ඇති ව්‍යාපාර (කුඩා ව්‍යවසාය යටතට වැටෙන අවුරුදු දෙකකට අඩු කාලයක් ක්‍රියාත්මක වී ඇති) මෙහි දී ඉලක්ක කෙරේ. මෙම ප්‍රදානය ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැයෙන් 75%ක් පමණ වේ. ඒ සඳහා යටිතල පහසුකම්, පුහුණුව මෙන් ම සමාගමක වර්ධනය හා පැවැත්ම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ නිපුණතාවන් ද ඇතුළත් වේ. තෙවැනි පාර්ශව පිරිවැය ද මෙයින් ආවරණය කෙරෙන අතර උපරිමය රුපියල් 750,000කි. සෑම වර්ෂයකම අවම වශයෙන් ප්‍රදාන 10ක් ( එක වටයකට 5ක්) පිරිනැමීමට අපේක්ෂිතයි. මෙය ලැබෙන අයැදුම්පත් වල තත්වය මත රැඳී පවතී. මෙහිදී තාක්ෂණික හා ව්‍යාපාරික හැකියාවන් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන තරගකාරී බහු අදියර තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරනු ඇත.

අරමුණු

 • ව්‍යවසායකත්වය කරා දියුණු කළ හැකි නව අදහස් පිළිබඳ ව ශිෂ්‍යයන් හා උපාධි අපේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීම.
 • පුද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය අංශයේ පාර්ශවකරුවන් අතර සබඳතා වර්ධනය කිරීම
 • තාක්ෂණය මත පදනම් වූ සමාගම්වලට හිතකර පරිසරයක් ඇති කිරීමට ආධාර කිරීම

සාරාංශය​

The Startup accelerator program funded by the Government through ICTA which provides seed funding, training and market exposure to technology startups.

හවුල්කරුවෝ

කර්මාන්ත සංගම්,විශ්වවිද්‍යාල,උසස් අධ්‍යාපන ආයතන,පාසැල්
 • Ignited the Tech Startup culture in Sri Lanka
 • New businesses formed as a result of Hackathons eg. Audinary,
 • 200 new jobs created
 • Increase in sales and revenue of startups
 • Startups with an overseas footprint
 • 5 rounds with 32 startups supported
 • Over 50 workshops held

Hackathons:

 • University of Peradeniya – 102 participants
 • World Conference on Youth, BMICH – 86 participants

International events:

 • 8 startups participated at NASSCOM Emerge
 • 6 startups participated at 4YFN Barcelona, Spain
START-UP FUND

ආරම්භක අරමුදල

මෙම වැඩසටහන යටතේ තෝරා ගනු ලබන නව ව්‍යාපාරවලට රුපියල් 750,000 උපරිමයකට යටත්ව සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘති පිරිවැයෙන් 75% ක ප්‍රාග්ධනයක් ලබා ගත හැකි වේ. මෙම මුදල් දෙනු ලබන්නේ ඒ ඒ අදියර සම්පූර්ණ කිරීමේ පදනම මතයි. මෙම අදියර නව ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයට සම්බන්ධ කෙරෙනු ඇති අතර ලබා ගත යුතු ප්‍රගතිය මෙම (ICTA) ආයතනය විසින් දක්වනු ඇත. ආරම්භක මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට, සේවකයන් බඳවා ගැනීමට මෙන් ම අනිකුත් සංවර්ධන පිරිවැය සඳහා මෙම ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය යොදා ගත හැකි වේ.

පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළු

සමාගමක් පවත්වා ගෙන යෑමට අත්‍යවශ්‍ය අලෙවිකරණය, ගිණුම්කරණය, නෛතික හා පරිපාලන කටයුතු හා මෘදුකාංග වැනි විෂයයන් පිළිබඳව වැඩ මුළු සංවිධානය කරනු ඇත. පැය 5කට වැඩි නොවන ලෙස අන්තර්ක්‍රියාකාරී ආකාරයෙන් සැලසුම් කරන මෙම වැඩ මුළු වලදී සමාගම්වලට තම තමන්ගේ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. මේ සඳහා අවශ්‍ය වන ස්ථාන, ආහාරපාන, බහුමාධ්‍ය හා ලිපි ද්‍රව්‍ය ආදී සියල්ල මේ යටතේ සැපයෙනු ඇත.

UNIVERSITY VISITS
EXPERT ENGAGEMENT EVENTS

විශේෂඥ සහාය ලබා ගැනීම

මෘදුකාංග සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම, තොරතුරු පද්ධති හා වෙබ් සුරක්ෂිතතාව වැනි තීරණාත්මක තාක්ෂණික අංශ ගැන උපදෙස් ලබා ගැනීමට ඒ ඒ අංශ පිළිබඳ දැනුම ඇති විශේෂඥයින් ගේ සහාය ලබා ගනු ඇත. මෙම සැසිවාර සඳහා අවශ්‍ය උපදේශකයන් මෙම (ICTA) ආයතනයෙන් ලබා දෙනු ඇත. මෙවැනි රැස්වීම් සඳහා අවශ්‍ය වන ස්ථාන, ආහාර පාන, විශේෂඥයින්ට ගෙවීම්, බහු මාධ්‍ය උපකරණ හා අනිකුත් ලිපි ද්‍රව්‍ය ද මේ වැඩසටහන යටතේ සැපයෙනු ඇත.

විශ්ව විද්‍යාල සංචාර

නව අදහස් ඇති, නැගී එන ව්‍යවසායකයන් හඳුනා ගැනීමට හා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල සංචාර සංවිධානය කෙරේ. මෙවැනි කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රවාහන පහසුකම්, ස්ථාන, ආහාර පාන, විශේෂඥ ගෙවීම් බහුමාධ්‍ය උපකරණ. ඇගයීමේ සමරු තිළිණ හා අනිකුත් ලිපි ද්‍රව්‍ය ආදිය සැපයෙනු ඇත.

TRAINING WORKSHOPS
Top