සන්ධිස්ථානයන්

2015 – 2001

New-Leadership-Transition-at-ICTA

ICTA හි නව නායකත්ව සංක්‍රාන්තිය

නව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල, සභාපතිනී චිත්‍රාංගනී මුබාරක් , කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මුණුන්දන් කානගී, ආචාර්ය අජිත් මදුරප්පෙරුම, ආනන්ද විජේරත්න , උපුල් කුමාරප්පෙරුම සහ චනුක වත්තේගම යන මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් සමන්විත වේ.

වර්තමානයේ දී මෙය විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

ICTA ස්ථාවර රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට පත්විය!

ICTA හි පැවති අස්ථාවර භාවය ඉවත් කරන ලද අතර එය ස්ථීර ආයතනය බවට පත්විය. 2008 අංක 33 දරණ ICT සංශෝධන පනත මගින් පැවරුම සවිබල ගන්වන ලදී.

logothumb-300x241
ICTA-establishes-Lanka-Government-Information-Infrastructure-300x241

 ICTA විසින් ලංකා රාජ්‍ය තොරතුරු යටිතල පහසුකම් (LGII) ස්ථාපිත කරයි.

මෙය ලංකා රජ්‍ය ජාලය (LGN) ලෙස හඳුන්වන පුද්ගලික ජාලයකින් සම්බන්ධ වූ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන හරහා සම්බන්ධතා සේවා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කර ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු ආරක්ෂණය සහතික කිරීම සඳහා SLCERT ස්ථාපිත කර ඇත.

2004 ජනවාරි මස ස්ථාපනය කරන ලද තොරතුරු ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම (පෞද්ගලික අංශය, රාජ්‍ය අංශය, විද්වතුන් හා ආරක්ෂක විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා CERT මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම , පොදු ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් , ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු සන්නිවේදන ආරක්ෂණ වෘත්තීකයන් වැඩි දියුණු කිරීම, දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම, පුද්ගලිකත්ව ගැටළු යනාදිය ඇතුළත්ව අපගේම තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආරක්ෂණ බුද්ධී මණ්ඩලයක් (මනා පරිචයන්, ප්‍රමිතීන්, ක්‍රියා පටිපාටීන් හා තර්ජනයන්) නිර්මාණය කිරීමේ, පවත්වාගෙන යාමේ සහ ව්‍යාප්ත කිරීමේ ඇති අවශ්‍යතාව හඳුනාගන්නා ලදී.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය /  සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය (SLCERT | CC)] පිහිටුවන ලදී.

SLCERT-established-for-the-Information-Security-of-Sri-Lanka-to-be-ensured-300x241
Board-Members

නායකත්වයේ දෙවන රැල්ල විසින් e- Sri Lanka සහ ICTA භාර ගනී.

අධ්‍යකක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්: ලොයිඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා,  මහාචාර්ය ඈපසිංහ (සභාපති), ආර්.බී. ඒකනායක මහතා , රවී සේනානායක මහතා , විජේකුමාර් මහතා.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි: රෙෂාන් දේවපුර මහතා

 

වැඩසටහන් හයක ක්‍රමෝපාය (Six Program Strategy)

නියමු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව,  වැඩසටහන් හයක ක්‍රමෝපාය  නිර්වචනය කරන ලදී. තොරතුරු යටිතල පහසුකම්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය, නායකත්වය හා ආයතනික සංවර්ධනය; රජය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම; තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ  මානව සම්පත් සංවර්ධනය; තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයෝජනය සහ පෞද්ගලික අංශ සංවර්ධනය සහ ඉ-සමාජ ( e Society)වැඩසටහන යනාදී වැඩසටහන් එමගින් ආවරණය කරන ලදී.

Six-Program-Strategy-300x241
eSriLanka-funding-made-available-from-World-Bank--300x241

e- Sri Lanka සඳහා ලෝක බැංකුව අරමුදල් සපයි.

ඊ-මුදල් ඇනවුම්, මේල් E Money Order, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ  නිපුණතා සමග ශ්‍රම බලකාය සවිබල ගැන්වීම, ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය, දුරස්ථබව සහ ඊ-ඉගෙනුම, අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූ පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුව, විශ්ව ඥාණ නේන්ද්‍රය (VGK), SME අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි නාමාවලිය, ගොවි ඥාණ පද්ධතිය, ඊ- පාර්ලිමේන්තුව , ජනාධීපතිවරයාගේ ඊ-කාර්යාලය, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකගේ වෙබ් අඩවිය වැනි තෝරාගත් සමහර නියාමක ව්‍යාපෘති මත පදනම්ව උපකල්පනයන් පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී.

e -Sri Lanka ව්‍යාපෘතිය ලෝක බැංකුව විසින් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය සහ  IDA අතර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 53 ක් සඳහා වන ණය ගිවිසුම 2004 දෙසැම්බර් මස අත්සන් තබන ලදී.

theworldbank-300x241
e-Sri-Lanka-300x241

e -Sri Lanka සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරයි

e -Sri Lanka සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2004 පෙබරවාරි මස සාර්ථක ලෙස ඇගයුමට ලක් කරන ලදී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) සිය මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරයි

මෙය ශ්‍රී ලංකා රජයට සම්පූර්ණ අයිති ඇති සමාගමකි. 2003 අංක 27 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත යටතේ පැවරුනු බලය  මත දැක්මක් සහිතව මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

ICTA  මූලධර්ම/ ප්‍රතිපත්ති මත පිහිටා කටයුතු කරයි

* සුළු හා ක්‍රියාශීලීව සිටීම.

* ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීම.

* පාර්ශ්වකරුවන්ගේ නායකත්වය හා හිමිකාරත්වය. (ඉලක්ක කණ්ඩායම්)

* වැඩසටහන් ව්‍යුහය සමග හවුල්කාරීත්වයන් (පුද්ගලික, රාජ්‍ය සහ සිවිල් සමාජය) ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක  කිරීම.

 

ICT-Agency-ICTA-starts-operations-300x241
A-Nations-Plan-to-Empower-its-People-through-ICT-eSri-Lanka-300x241

ICTA – e -Sri Lanka හරහා සිය ජනතාව සවිබල ගැන්වීම සඳහා වූ ජාතීක සැලැස්ම ‍‍‍‍‍!

බෙදා හදා ගත් හවුල්කාර පාර්ශවකරුවන්ගේ විශ්වාසයෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්  e-Sri Lanka සඳහා බෙදා හදා ගත් පොදු දැක්මක් ඇති විය. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන මාර්ග සිතියම ක්‍රියාත්මකව පවතී. එය රටෙහි සහාය ක්‍රමෝපායය සහ දුගී බව අවම කිරීමේ න්‍රමෝපායය සමග සමගාමීව සිදු කෙරේ. . e-Sri Lanka හි සැලසුම් ආකෘතිය වනුයේ  තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමඟ ජාතියේ සංවර්ධනයයි.

e-Sri Lanka ආරම්භය ඉදිරියට ගෙන යාම පිණිස බලය පැවරුණ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) ලෙස හැඳින්වෙන ස්වාධීන රාජ්‍ය ආයතනයක් පිහිටුවීමට ව්‍යාපෘතිය සකසන කාලය තුළදී ශ්‍රී ලංකා රජය සැලසුම් කරන ලදී.

අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යටතේ e-Sri Lanka ක්‍රියාත්මක වේ.

 

ශ්‍රී ලංකා රජය තොරතුරු හා සන්නිවෙදන තාක්ෂණ උපාය මාර්ග සංකල්පනය කරයි!

සාමය, සාධාරණත්වය හා සමාජ සහයෝගිතාව යන අත්තිවාරම් මත ඉදිවූ  සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධන නව රැල්ලක එළිපත්තෙහි ශ්‍රී ලංකාව සිටී.  අපේක්ෂිත මට්ටමමේ සංවර්ධනයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස ශ්‍රී ලංකාව විසින් ජාතික තරඟකාරිත්වය, දරිද්‍රතාව අවම කිරීම / මුලිනුපුටා දැමීම  සහ එහි පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම කළ යුතුව ඇත.

මෙම පසුබිම තුළ ශී ලංකා රජය ADA, USAID, SIDA, CIDA සහ ලෝක බැංකුව යන ආයතනයන්හි දායකත්වය හා පහසුකම් සැපයීම ද සහිතව රටට තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය ක්‍රමෝපායයන්  සංකල්පනය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී.

 

logothumb-300x241
Top